LEILA

 

Født 09.05.18

4 måneder
8 uker
11 uker

Utstilling

 

Helse

HD / index:

AD:

Øyne :

PRA-prcd: fri via foreldre

HNPK: fri via foreldre

EIC: fri

Annet: bærer brunt