Vi har et småskala oppdrett av rasen labrador retriever. Alle våre hunder er familiehunder som bor sammen med oss. I vår avlsfilosofi inngår temperament, helse og type, og alle tre delene blir gitt like mye vekt i avlsarbeidet. Vi beholder alltid en eller flere hunder selv etter hver kombinasjon.

Rasen har en offisiell standard som så sitt første lys i 1916 og den ble utarbeidet av jegere i Storbritannia. Labradoren er en vannapporterende hund som skal være godt konstruert og rustet for langvarig arbeid, det ofte i svært kjølige omgivelser. Et godt eksteriør er også svært viktig for hundens velferd og helse, og selv om ikke alle hunder brukes til praktisk jakt i dag er det viktig å ta hensyn til rasens standard.

Alle våre hunder HD- og AD- røntges, øyelyses og vi tar også de nødvendige gentestene for den aktuelle hunden avhengig av hvilke linjer som ligger bak. Ingen hunder avlet hos oss vil kunne utvikle sykdommene HNPK, EIC eller PRA (prcd-GPRA). Hunder som er bærere vil ikke kunne utvikle disse sykdommene.

Alle hundene trenes i jakt, noe lydighet og rally. For eventuelle resultater kan dette følges på hundenes respektive sider.

​Vårt langsiktige mål er å kunne vise frem friske, rasetypiske veteraner som er i god kondisjon, av god nok kvalitet til å få CK på utstilling og som fortsatt tåler en hel dags arbeid.

Vi forholder oss til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt Retrieverklubbens egne avlskrav for rasen.