DAHLIA

Født: 09.05.18

 BIS-2 valp NRK avd Oslo

CK

HD / index: C-C / 96 (ES: 0,61)

AD: 0

Øyne :

Deltatt på forskningsprosjekt ift hjertehelse hos labrador: gjennomført 24 t-EKG og ultralydundersøkelse av hjertet: ingen abnormale funn

PRA-prcd: fri via foreldre

HNPK: fri via foreldre

EIC: fri

Annet: bærer gult og brunt