Vi har et småskala oppdrett av rasen labrador retriever og holder til på et lite småbruk i Aurskog-Høland kommune. Alle våre hunder er familiehunder som bor sammen med oss, og valpene vokser opp med kattene Kox og Mahler.
 I vår avlsfilosofi inngår temperament, helse og type, og alle tre delene blir gitt like mye vekt i avlsarbeidet. Vi beholder alltid en eller flere hunder selv etter hver kombinasjon.

Labradoren er en apporterende hund som skal være godt konstruert og rustet for langvarig arbeid, det ofte i svært kjølige og våte omgivelser. En sunn konstruksjon er også viktig for hundenes ve og vel, og vektlegges på lik måte som temperament og andre egenskaper. 

Alle våre hunder HD- og AD- røntges, øyelyses og gentestes der det er nødvendig. De trenes også i grunnleggende jakt og lydighet.

Våre avlsmål er å avle frem rasetypiske labradorer som er langtlevende, trivelige, robuste og trygge hunder som er til stor glede for eiere og samfunnet generelt. Vi avler først og fremst for oss selv, men det er veldig viktig for oss at de øvrige valpene kommer til riktige og gode hjem, og at de blir ivaretatt livet ut.

Vi forholder oss til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt Retrieverklubbens egne avlskrav for rasen.