Vi har et småskala oppdrett av rasen labrador retriever og holder til på et lite småbruk i Aurskog-Høland kommune. Alle våre hunder er familiehunder som bor sammen med oss, og valpene vokser opp med katten Kox. I vår avlsfilosofi inngår temperament, helse og type, og alle tre delene blir gitt like mye vekt i avlsarbeidet. Vi beholder alltid en eller flere hunder selv etter hver kombinasjon.

Labradoren er en vannapporterende hund som skal være godt konstruert og rustet for langvarig arbeid, det ofte i svært kjølige omgivelser. Et godt eksteriør er også svært viktig for hundens velferd og helse, og selv om ikke alle hunder brukes til praktisk jakt i dag er det viktig å ta hensyn til rasens standard.

Alle våre hunder HD- og AD- røntges, øyelyses og vi tar også de nødvendige gentestene for den aktuelle hunden avhengig av hvilke linjer som ligger bak. Ingen hunder avlet hos oss vil kunne utvikle sykdommene HNPK, EIC eller PRA (prcd-GPRA). Hunder som er bærere vil ikke kunne utvikle disse sykdommene.

Alle hundene trenes i jakt, noe lydighet og rally. For eventuelle resultater kan dette følges på hundenes respektive sider.

Våre avlsmål er å avle frem rasetypiske labradorer som er langtlevende, trivelige, robuste og trygge hunder som er til stor glede for eiere og samfunnet generelt.

Vi avler først og fremst for oss selv, men det er veldig viktig for oss at de øvrige valpene kommer til riktige og gode hjem, og at de blir ivaretatt livet ut.

Vi forholder oss til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt Retrieverklubbens egne avlskrav for rasen.